Zwycięstwo w konkursie | MZA Warszawa

Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci… Zwycięstwo!

Po zwycięstwach w konkursach organizowanych przez MZA Warszawa na logo bezprzewodowej sieci internetowej oraz plakatu promującego Dni Transportu Publicznego 2015 postanowiliśmy kolejny raz spróbować naszych sił biorąc udział w konkursie na plakat kolejnej edycji DTP. Nasz projekt został doceniony przez kapitułę konkursową pierwszym miejscem, a następnie ozdobił ulice Warszawy, edukując mieszkańców stolicy w kwestii ekologicznych zachowań komunikacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z briefem.

Głównym założeniem projektu jest kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań komunikacyjnych, poprzez: popularyzację przyjaznego środowisku transportu publicznego, maksymalizację zaangażowania mieszkańców w działania na rzecz poprawy jakości życia w mieście, nakłaniającego do korzystania z alternatywnych od samochodów osobowych środków transportu (autobusy, tramwaje, metro, rowery) warunkującego zmniejszenie poziomu hałasu, zanieczyszczenia powietrza, etc. Czekamy na projekt, który uchwyci przewodni cel kampanii, zachęcając nie tylko do uczestnictwa w tegorocznych obchodach DTP, ale również do zmiany nawyków komunikacyjnych. Oczekujemy symbolicznego odzwierciedlenia zmian następujących w miejskiej komunikacji publicznej, gdzie ekologia jest tożsama z nowoczesnością, komfortem i wysoką jakością usług w transporcie zbiorowym. Jedną z naszych propozycji hasła jest „eCO2↓logicznyTransport”

MZA Warszawa

Grafikę zaprojektowano tak, by z daleka  przyciągała uwagę oraz zaciekawiała przechodniów, dając po zbliżeniu możliwość zapoznania się z niesamowitymi szczegółami umieszczonymi w żarówce.